top of page

De kunst van het schrijven.


Schrijven van verhalen en gedichten die diep vanuit je gevoel komen of uit je creative geest geven zoveel positieve energie dat iedereen het zou moeten doen.

Als u denkt aan uw diepste verlangen wat schrijf je dan op?

Hoe schrijf je het op ?

In een verhaal of in een gedicht ?


Search By Tags
bottom of page